Các sản phẩm trên thị trường Anh, Mỹ và các nước khác

Chuyên mục: Thị trường quốc tế Lượt xem: 7691

Các sản phẩm trà Phú Quý đã được phân phối tại thị trường Anh, Mỹ, Pháp và các nước trên toàn thế giới.

THỊ TRƯỜNG ANH, MỸ

Phú Quý Cúc

cuc-anh3

Phú Quý Mộc

moc-anh3

Phú Quý Nhài

Nhai-anh3

Phú Quý Quế

que-anh3

THỊ TRƯỜNG PHÁP

Phú Quý Cúc

cuc-phap3

Phú Quý Mộc

moc-phap3

Phú Quý Nhài

nhai-phap3

Phú Quý Quế

que-phap3