Văn phòng châu Âu và hệ thống đại lý quốc tế

Chuyên mục: Thị trường quốc tế Lượt xem: 13889

phuquytaivien_copy

EU Brand Office: Esterhazygasse 29/3 - 1060 Vienna - Austria

Tel: 43 650 833 5566/43 699 171 30778
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Văn phòng tại Hàn Quốc
VEAM-KOREA CORPORATION
Tel: 82-53-592-9301~3;  
Fax: 82-53-592-9304
Cell phone: 82 - 10 - 29 68 46 89
KEB Bldg., 4th Flr., 1220-10, Igok-Dong, Dalseo-Gu, Daegu, Korea
Homepage: http://www.veam-korea.co.kr